Historia Parafii

poznaj naszą historię

Historia parafii, której ty także jesteś częścią

O parafii

Parafia erygowana dnia 15 marca 1958 roku.
Mieszkańców: 5780; Katolików: 4050.
Odpust ku czci NMP Królowej Świata – 22 sierpnia.
Duszpasterstwo w parafii prowadzą Księża Salwatorianie (Towarzystwo Boskiego Zbawiciela).

prezentujemy wydarzenia, które ukazują proces tworzenia się parafii oraz proces budowy kościoła

Kalendarium 

30.1.1957

Wydarzenia w Polsce w październiku 1956 r., zmiana polityki komunistycznego państwa wobec Kościoła pozwoliły na założenie nowej Parafii w Mikuszowicach Śląskich na terenie zwanym „Cygański Las”. Jej budowniczym jak i pierwszym proboszczem był ks. Ignacy Franciszek Szołtysek. Potrzeba budowy Nowego Kościoła była najważniejszym zadaniem duszpasterzy i wspólnoty parafialnej. Ówczesne, komunistyczne władze piętrzyły przed tym zadaniem nieustanne przeciwieństwa i trudności. Pomimo tego ks. Ignacy Szołtysek zdołał uzyskać pozwolenie na otwarcie tymczasowej kaplicy i przechowywanie w niej Najświętszego Sakramentu w pancernym tabernakulum.
Uroczyste otwarcie nastąpiło 31 marca 1957 r. ku radości mieszkańców Mikuszowic oraz licznych turystów. W nabożeństwach niedzielnych w tym małym pomieszczeniu (obecnie siedziba Miejskiego Domu Kultury) brało udział 1500 osób.

29.VI.1957

Prezydium Rady Narodowej w Bielsku wydaje pozwolenie na budowę baraku drewnianego na zaspokojenie potrzeb kultu religijnego ludności Mikuszowic. Decyzja ta została podjęta m.in. wobec problemów społecznych powstałych w Cygańskim Lesie gdzie władza ludowa liczyła na wsparcie Kościoła i wiernych w walce z szerzącym się pijaństwem i nagannym zachowaniem. W porozumieniu z przełożonymi zakonnymi i za zgodą ordynariusza diecezji katowickiej ks. bpa Stanisława Adamskiego, ks. Ignacy Szołtysek kupił odpowiednio duży teren i w ciągu kilku miesięcy postawił drewniany duży kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Świata. Kościół powstał jako barak na podmurówce z kamienia polnego, z dwuspadowym, płaskim dachem krytym papą. Na dachu znajdowała się sygnaturka. Ściany kościoła byłe podwójnie ocieplone z pojedynczymi oknami. Do kościoła prowadziło jedno wejście. Podłogę wykonano z ciosanych desek, kościół posiadał instalację elektryczną ,ogrzewany był piecami kaflowymi. Budowa trwała 2 miesiące i 6 dni, kosztowała 50 000 zł.Kościół został poświęcony 6.10.1957 r. przez biskupa Juliusza Bieńka. Obok kościoła wybudowano salki katechetyczne i założono piękny park.

21.02.1958

Kuria diecezjalna w Katowicach ustanowiła przy nowo wybudowanym kościele w Mikuszowicach Śląskich samodzielną parafię a jej pierwszym proboszczem mianowała ks. Ignacego Franciszka Szołtyska. Powstała w Mikuszowicach Parafia i kościół otrzymały za patronkę Matkę Bożą Królową. Tytuł ten został

Tytuł ten został zmodyfikowany na Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata. Zmiana ta została podkreślona przez piękny obraz, który namalował miejscowy malarz Antoni Kuś za namową ks. Ignacego Szołtyska. Obraz o wymiarach 217 cm na 295 cm został umieszczony na ołtarzu świątyni głównej w 1960 roku. Przy ulicy Filatelistów zakupiono dom z ogrodem, w którym urządzono biuro parafialne, salkę katechetyczną i mieszkania dla księży i braci zakonnych.

1960

W ciągu 3 lat istnienia kościoła rozbudowano zakrystię, dobudowano 2 drzwi, zbudowano niewielką wieżę. W 1960 roku został zamówiony 220 kg dzwon w Odlewni Dzwonów i Odlewów Artystycznych w Dąbrowie. Aby go odlać ks. Szołtysek musiał przekazać na ten cel 220 kg złomu metali kolorowych. Na ten cel zostały oddane lichtarze i narzędzia liturgiczne.

1961-1962

Cały budynek kościoła został otynkowany, dach pokryto papą bitumiczną, którą w następnym roku oterenowano. Wokół kościoła wykonano ogrodzenie i założono piękny park.

1965

Pod pretekstem remontu zamontowano w kościele wysokiej klasy organy na których od ponad 40 lat nieprzerwanie gra Pan Jan Siuda.

1968

Prezbiterium zostało przystosowane do wymogów II Soboru Watykańskiego. Ołtarz ustawiono twarzą do ludzi, obok ustawiono nową ambonę.

1974-1978

Przebudowano i podwyższono wieżę kościoła. Do kościoła sprowadzono nowe ławki. Zbudowano nowy ołtarz polowy.

1983

Wybudowano nową plebanię przy ulicy Startowej gdzie zamieszkali Proboszcz i wikariusze.

1986-1987

Wstrzymano dalsze prace remontowe, spodziewając się rychłego rozpoczęcia budowy nowego kościoła. Rozpoczęto przygotowania do budowy nowego kościoła.

1998-1999

Odbyła się ceremonia poświęcenia nowego cmentarza. Aktu tego dokonał Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. bp Tadeusz Rakoczy. Cmentarz przeznaczony jest na 1600 miejsc, pierwszych pochówków dokonano w marcu 1999 r. W roku tym nastąpiło pożegnanie starego kościoła. 6.12.1998 r. przeniesiono Najświętszy Sakrament do budującego się nowego kościoła. Wyburzono stary kościół aby w tym miejscu połączyć się z budynkiem nowej świątyni.

2000-2003

W latach tych prace przy budowie budynku Nowego Kościoła kontynuowano. Zamknięto bryłę budynku świątyni okazałym dachem na szczycie którego stanęła 33 metrowa wieża zakończona okazałym 7 metrowym krzyżem. W roku 2003 wybudowano nowy ołtarz i ambonę, które ustawiono w prezbiterium nowego kościoła. Nastąpiła uroczysta intronizacja obrazu Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata.

2005

W roku 2005 dokonano następujących prac: położono marmurową posadzkę, pomalowano kościół, wstawiono nowe drzwi boczne, witraże, balaski, chrzcielnicę, nowe kropielnice oraz boczne oświetlenie. Ulokowano również kaplicę dla matek z dziećmi.

2006

W następnym roku odremontowano dolny kościół oraz umiejscowiono nową kaplicę. Wymienione zostały także okna w dolnej części kościoła i przygotowano wystawę poświęconą historii parafii i kościoła.

Parafia NMP Królowej Świata to nasza mała ojczyzna

to co wydarzyło jakiś czas temu-to historia

Mamy świadomość, że jesteśmy częścią historii parafii NMP Królowej świata, współtworzymy ją i jesteśmy za nią odpowiedzialni.

NMP Królowo Świata módl się za nami.

Jesteśmy dla ciebie

porozmawiajmy